Vad är Krav Maga?

Krav Maga är ett samlingsnamn för flera självförsvars- och närstridssystem som har sitt ursprung i Israel. Teknikerna bygger till stor del på instinktiva rörelser och reflexer och Krav Maga anses av många vara en metod som ger bra resultat på relativt kort tid. Förutom den militära varianten har det genom åren utvecklats tekniker och utbildningar anpassade för civila, poliser och livvakter. I sin vidareutvecklade form används idag Krav Maga världen över av bland annat FBI, Drug Enforcement Administration (DEA), Frankrikes nationella insatsstyrka (GIGN), polska och irländska försvarsmakten. I norden används Krav Maga av svenska och finska försvarsmakten, piketpoliser i Sverige och Finland, SÄPO Personskydd m.fl.

Krav Maga Sverige, KMS

Internationellt finns det många olika aktörer och förbund som lär ut Krav Maga. I Sverige är Krav Maga Sverige (KMS) och International Krav Maga Federation (IKMF) störst. Alingsås Krav Maga utbildar i sammarbete med Krav Maga Sverige som lär ut realistisk, effektiv och lättlärd Krav Maga anpassat efter svenska hotbilder och svensk lagstiftning. Systemets civila kärna är just självförsvar. Som utövare lär du dig försvar mot hot och attacker och att snabbt ta kontroll över situationen. Det väsentliga är försvar och att du klarar dig helskinnad. Att ta kontroll över situationen kan därför mycket väl innebära att du helt enkelt flyr från platsen efter att en attack har avvärjts. Besök Krav Maga Sverige.

Teknik, taktik och nödfall

Eftersom träningen syftar till försvar i verkliga situationer tar vi med alla aspekter av självförsvar. Vi tränar försvar mot hot och attacker i olika typer av situationer och miljöer; stående, sittande, liggande, mot vapen, mot flera angripare, i mörker, i trånga utrymmen, i stressade situationer och så vidare. Förutom teknikträning lägger vi mycket stor vikt vid taktik, konflikthantering, kroppsspråk, bemötandepsykologi, kunskaper om nödvärn och stresshantering. Det bästa självförsvaret handlar om att lära sig att undvika hot och våld. Lyckas vi inte med det vill vi avvika så snabbt och säkert som möjligt. Endast i nödfall agerar vi enligt de tekniker som vi lärt oss.

Imi Lichtenfeld

Grundaren av Krav Maga var Imi Lichtenfeld (1910-1998).
Han föddes i Budapest och växte upp i Bratislava. Hans far var en mycket speciell person, och arbetade bl.a. som brottare och cirkusakrobat innan han blev självförsvarsinstruktör hos polisen. Fadern öppnade även Bratislavas första gym, "Herkules".

På 30-talet fick Imi Lichtenfeld praktisk nytta av sina kunskaper i självförsvar, då han och hans judiska släktingar och grannar ofta blev trakasserade och överfallna av fascistiska och nazistiska gäng. Han blev under denna oroliga och mörka tid tvungen att deltaga i otaliga sådana konfrontationer, och som en konsekvens av dessa incidenter blev han till sist år 1940 tvungen att fly från sitt hemland tillsammans med över 500 andra judar.

Efter en oerhört strapatsfylld resa plockades de upp av ett brittiskt örlogsfartyg och Imi Lichtenfeld anslöt sig till då de brittiska styrkorna i Egypten, där han fick lära sig bla. militärt handgemäng enligt Fairbairn samt deltog i striderna. Efter tre år i brittisk tjänst fick han tillstånd att invandra till Palestina, där han anslöt sig till Haganah, dvs. rörelsen för en fri israelisk stat.

När staten Israel så bildades 1948, anslöt Imi sig till "Tzahal", Israeliska försvarsmakten, där han blev chefsinstruktör för israeliska arméns speciella skola för fysisk träning och självförsvar. Under tjugo år verkade han inom armén och bidrog under denna tid till att förfina och utveckla det som idag är den militära varianten av Krav Maga. Efter sin pensionering ägnade han sin tid åt att utveckla en civilt anpassad och försvarsinriktad variant av Krav Maga, vilken skulle kunna användas av vanliga civila män och kvinnor i situationer där självförsvar är påkallat.

Imi startade 1978 det första Krav Maga-förbundet, Israeli Krav Maga Association (IKMA), tillsammans med sina främsta elever. IKMA utgör än idag Israels största Krav Maga-förbund.
Imi myntade Krav Magas ledord när han besvarade frågan varför han började lära ut utvalda delar av Krav Maga till civilpersoner: ...so you may walk in peace.

Imi Lichtenfeld gick bort år 1998, men hans system för närstrid och självförsvar lever kvar och vidareutvecklas inom flera organisationer.

imi lichtenfeld 01imi lichtenfeld 02imi lichtenfeld 03imi lichtenfeld 04